>Diensten

Diensten

ProCure Solutions biedt de volgende diensten aan;

  • Advisering en projectbegeleiding van bestaande ZBC’s en privé klinieken bij (ver)bouw kliniek of operatieafdeling.
  • Advisering en projectbegeleiding bij het opzetten van een nieuwe ZBC of privé kliniek
  • Advisering over inrichten en implementeren van managementsystemen (zoals een crisismanagementplan of een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem t.b.v.certificering voor het ZKN keurmerk)
  • Advisering en projectbegeleiding bij het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit- en veiligheid (bijv. OK luchtbehandeling, hygiene-en infectiepreventie of convenant medische hulpmiddelen)  
  • Project- en interimmanagementopdrachten