>>Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en Regelgeving

De markt van de gezondheidszorg is zeer sterk in beweging door onder andere een steeds wijzigende regelgeving en bekostigingsstructuur. De overheid en zorgverzekeraars zoeken naar een manier om de zorg enerzijds betaalbaar te houden en anderzijds wordt er een hoge kwaliteit verwacht. Bestaande bedrijfsprocessen moeten iedere keer opnieuw aangepast worden aan veranderende wet- en regelgeving, te denken valt aan implementatie crisismanagementplan, toepassen Convenant Medische Hulpmiddelen, aanpassen en invoeren Kwaliteitsindicatoren van de IGZ en het inbedden van de informatiebeveiliging conform de NEN7510. (NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening). 

Heeft u binnen uw kliniek invulling gegeven aan de wet- en regelgeving zoals hierboven vermeld?

Wij kunnen toetsen of de door u gehanteerde bedrijfsprocessen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Indien dit niet het geval is kunnen wij u adviseren en helpen bij het up to date maken van deze processen.

Contact