>>Kwaliteit & veiligheid in de zorg

Kwaliteit & veiligheid in de zorg

De Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg) schrijft voor dat zorginstellingen een kwaliteitsmanagementsysteem moeten hebben en met dat systeem kwaliteit van zorg moeten bewaken, beheersen en verbeteren. 

Bron: Kwaliteitsmanagement volgens Passionned  Group

 https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/kwaliteitsmanagement/

 

ZBC's en privé klinieken die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) kunnen hun kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem laten certificeren voor het verkrijgen van het ZKN keurmerk.

Onze filosofie over managementsystemen is dat deze vooral gebruikersvriendelijk moeten zijn en gedragen worden door de professionals.  

Hulp nodig bij het opzetten, aanpassen of implementeren van een kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem? ProCure Solutions biedt maatwerkopossingen bij de behoefte van úw organisatie.

Contact

 

Wat moeten zorgaanbieders regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Doel van de Wkkgz is het regelen van goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Op de website van de IGJ en de Rijksoverheid kunt u lezen wat u zoal moet regelen om te voldoen aan deze wet. ProCure Solutions kan u ondersteunen bij het aanbrengen van de benodigde aanpassingen in uw kwaliteit-en veiligheidsmanagementsysteem.