>>Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en Regelgeving

De markt van de gezondheidszorg is altijd in beweging door onder andere een steeds wijzigende regelgeving of bekostigingsstructuur. De overheid en zorgverzekeraars zoeken naar een manier om de zorg enerzijds betaalbaar te houden en anderzijds wordt er een hoge kwaliteit verwacht. Bestaande bedrijfsprocessen moeten iedere keer opnieuw aangepast worden aan veranderende wet- en regelgeving, te denken valt aan implementatie crisismanagementplan, toepassen Convenant Medische Hulpmiddelen of het aanpassen en invoeren van Kwaliteitsindicatoren van de IGJ.

Heeft u binnen uw kliniek invulling gegeven aan de wet- en regelgeving zoals hierboven vermeld?

Wij kunnen toetsen of de door u gehanteerde bedrijfsprocessen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Indien dit niet het geval is kunnen wij u adviseren en helpen bij het up to date maken van deze processen.

Contact