>>OK bouw en luchtbehandeling

Verbouw en nieuwbouw van de operatie afdeling

Het bouwen van een operatie afdeling vergt een gedegen planning en organisatie, waabij naast budgetbewaking rekening gehouden moet worden met een uitgebreid scala aan richtlijnen. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere de (voormalige) WIP richtlijn "Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse I", het Addendum bij de WIP-richtlijn en "Richtlijn 7" van de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). Uit deze richtlijnen volgt dat er voldoende aandacht dient te zijn voor een integraal ontwerp van de Operatieafdeling met duidelijke zonering en (lucht-) technische inrichting van de Operatiekamers.

Wilt u ook een OK die voldoet aan alle richtlijnen? ProCure Solutions kan u helpen de juiste keuze te maken.

Contact

OK luchtbehandeling

De IGJ  toetst ook privé klinieken en ZBC's  op het naleven van Richtlijn 7 van de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) voor wat betreft het testen en classificeren van een operatiekamer in rust.

Ook hier kan ProCure Solutions u bij adviseren en indien nodig oplossingen aandragen.