>>Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Bij het opstarten van een kliniek zijn er een drietal fases die ProCure Solutions in een implemantatieplan heeft uitgewerkt. Per fase worden alle stappen doorlopen. Wij kunnen alle fases in de vorm van projectmanagement begeleiden, maar het is ook mogelijk dat we u alleen bij de opstartfase ondersteunen.

Hieronder vindt u kort een overzicht van een aantal activiteiten die horen bij de verschillende fases: 

Voorbereidende services bestaan o.a. uit:

 • Locatie onderzoek
 • Marktonderzoek
 • Het zoeken naar het juiste pand
 • Het aanvragen van de benodigde vergunningen
 • Input blauwdruk kliniek ( indeling ruimtes poli en OK op basis van o.a. bouwrichtlijnen, luchtbehandelingseisen en de Hygiene & infectiepreventie richtlijnen ) 
 • Selectie aannemers
 • Beoordeling offertes voor de bouw van de kliniek

Implementatie services bestaan o.a. uit:

 • Benodigde vergunningen aanvragen bij de gemeente, zoals reclamevergunning, omgevingsvergunning en gebruikersvergunning
 • Indien van toepassing ondersteuning bij het aanvragen van een WTZI vergunning
 • Bouwbegeleiding
 • Werving van personeel
 • Contacten leggen tbv inregelen ICT infrastructuur of HR systeem
 • Contact