>>Infectiepreventie particuliere klinieken

Infectiepreventie particuliere klinieken

05-06-2020

Infectiepreventie bij particuliere klinieken op orde, werkwijze bij operaties blijft aandacht vragen

Nieuwsbericht | 05-06-2020 | 16:00

Dertig particuliere klinieken waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de afgelopen twee jaar op bezoek ging, doen voldoende aan het voorkomen van infecties. Tijdens de IGJ-bezoeken was nog niet alles in orde, maar daarna namen de klinieken de nodige maatregelen. Die waren vooral gericht op het voorkomen van infecties die patiënten tijdens de zorg in een kliniek kunnen oplopen.

Bij tien klinieken keek de inspectie niet alleen naar de infectiepreventie, maar ook naar de gang van zaken tijdens operaties. Ook op dat terrein moesten de klinieken nog maatregelen nemen.

Na de bezoeken in 2018 en 2019 vroeg de inspectie aan 26 klinieken om verbeteringen. Bij zes klinieken ging de inspectie opnieuw op bezoek. Uiteindelijk brachten alle klinieken hun infectiepreventie en hun werkwijze bij operaties op orde. Voor beide onderwerpen vraagt de inspectie wel blijvende aandacht.

De aandacht van de inspectie voor de particuliere klinieken past in een breder programma over infectiepreventie in verschillende typen zorginstellingen.

Bron: IGZ website 28 december 2015